7. Örgütsel Davranış Kongresi, 1-2 Kasım 2019

Değerli Bilim İnsanları

İşletmecilik, psikoloji, sosyal psikoloji, davranış bilimleri gibi alanlarda insanın davranışı, insan davranışının öncülleri ve sonuçları üzerine yapılan araştırmaların hem önemi hem sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde de bu gibi alanlarda yapılan araştırmaların ortak bir zeminde sunulabildiği ve ilgili araştırmacıların buluşabildiği en büyük organizasyonlardan biri olan Örgütsel Davranış Kongresi oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de örgütsel davranış disiplini alanında öncü olan öğretim üyelerinin danışma kurulunu oluşturduğu bu kongre nice genç bilim insanına hem yönlendirici hem de teşvik edici bir görev üstlenmektedir. Disiplinler arası ve birçok farklı yöntemle yapılan araştırmaların vitrine çıkartıldığı, teşvik edici ve öğretici eleştiriler ile iyileştirme yaklaşımının hâkim olduğu bu kongreye her geçen yıl ilgi ve teveccüh giderek artmaktadır.

Böylesi önemli ve yükselen bir alanda, hala tek ve en büyük organizasyon olma niteliğini koruyan kongrenin 7.’sini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak düzenlemekten dolayı yüksek sorumluluk hissetmekte ve büyük bir onur duymaktayız. Bu alanda akademiye gönül vermiş tüm bilim insanlarını kongremizde ve Şehrimizde görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.

Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN
Kongre Dönem Başkanı

7 . Örgütsel Davranış Kongresi 2019, Burdur.